Welkom » COATING » Natlak configuraties

Natlak configuraties

Binnen deze diverse sector biedt Braker Spuittechniek oplossingen voor zowel electrostatische als conventionale natlak-toepassingen.

Conventioneel natlakken

De handapplicatie is de meest voorkomende teopassing binnen het convensioneel spuiten. Als leverancier onder andere Graco voorzien wij in alle boehoeften voor zowel luchtondersteunende, airmix als airless applicatie. Daarnaast kan ook het automatisch spuiten door ons ingevuld worden.

Elektrostatisch natlakken

Wij beschikken over de volgende mogelijkheden voor de elektrostatische en daarmee lakbesparende natlak-applicatie.

Handapplicatie natlakken

Luchtondersteund Sames MIV handpistolen


Airless/ airmix Sames MIK handpistolen

 

 

 

 

 

Pistool uit te voeren met vlak of rondstraal nozzle in verschillende openingsgrootte. Tevens verkrijgbaar in een watergedragen versie.

Automatische elektrostatische applicatie natlakken

Luchtondersteunend Sames TRP

 

 

 

Toepasbaar voor alle typen natlak, meestal uitgevoerd op een bewegingsautomaat. Mogelijkheid tot het spuiten van hoge natlakdebieten (tot 100 cc/ min)

Hight Speed Turbo Bells Sames PPH 308 natlak

 

 

 

Door de zeer fijne verneveling geeft deze Bell één van de beste resulaten op applicatiegebied. De transfer efficienty is veel hoger dan bij de conventionale electrostatische pistolen.

Hoge rotatie schijven sames PPH 405 natlak

 

 

 

 

Door de fijne verneveling van de natlak geeft een schijf een prima spuitbeeld. De schijf wordt gebruikt met een vertikale bewegingsautomaat in een zogenoemde "omega"-cabine, waar de producten rond de schijf lopen. De te natlakken delen zijn heel divers, de schijf wordt echter veel toegepast binnen de fietsenindustrie.

 

De besturing nodig voor automatische natlakapplicatie wordt door Braker Spuiitechniek in eigen beheer ontwikkeld en geinstalleerd. Hierbij is sprake van bijvoorbeeld hoogte, breedte en leemte herkenning.

Voor verdere informatie betreffende verschillende natlakapplicaties, vragen wij u contact met ons op te nemen.